Notice: Use of undefined constant lam - assumed 'lam' in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/config.php on line 9
 Lamiani
Stron w katalogu: 413 | Czeka na dodanie: 0
Backlinks: 4,297 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Procommunication | Amr-design | Candyman

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Motoreduktory Lenze

Podczas naprawy okresowej, czyli remontu linii, dokonywanej w zasadzie co roku w okresie wiosenno-letnim, przeprowadza się następujące roboty: a) remont słupów, a więc prostowanie, opuszczanie (skracanie), wzmacnianie przystawkami i wymianę, smarowanie w razie potrzeby płynem antyseptycznym, naprawę i wymianę podpór i odciągów, odnawianie numeracji słupów; b) wymianę, prostowanie i malowanie lakierem ochronnym osprzętu stalowego; c) czyszczenie i wymianę uszkodzonych izolatorów; d) usuwanie przerdzewiałych odcinków przewodu i wadliwych złącz, wymianę zniszczonych przewiązek; e) regulację zwisów; f) usuwanie gałęzi wrośniętych w przewody; g) doprowadzenie do stanu przepisowego wszystkich miejsc skrzyżowania z innymi liniami. Kierownik brygady remontowej ma również obowiązek uwzględnić wszystkie zmiany i uzupełnienia w dokumentach inwentaryzacyjnych linii. Sposoby wykonywania robót naprawczych. Wszelkie roboty przy czynnej linii należy wykonywać z wielką ostrożnością zarówno ze względu na niebezpieczeństwo zagrażające robotnikom, gdy np. wchodzą na nadgniły słup, jak i z uwagi na konieczność unikania zakłóceń w ruchu telekomunikacyjnym.
URL:
http://www.motoreduktory.eu
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

motoreduktory lenze

Wstawkę na przewodzie daje się wówczas, gdy zachodzi potrzeba usunięcia zniszczonego odcinka drutu, wycięcia wadliwie wykonanego złącza itp. Wstawkę na przewodzie prowadzonym na hakach wykonuje robotnik stojąc na ziemi, po odwiązaniu przewodu w kilku sąsiednich przęsłach i opuszczeniu go na dół. Po założeniu uchwytów na przewód ściągamy je wielokrążkiem ku sobie, aby otrzymać pewien nadmiar przewodu. Po wycięciu uszkodzonego odcinka obydwa końce przewodu łączy się w sposób normalny z przygotowanym kawałkiem nowego drutu, z którego ma powstać wstawka. Ponieważ robota ta odbywa się na czynnym obwodzie, nie można dopuścić do przerwy w ruchu wskutek przecięcia przewodu i dlatego obydwa uchwyty wielokrążka należy przed przecięciem starego przewodu połączyć ze sobą przewodem izolowanym, zaopatrzonym w odpowiednie zaciski. Przy robieniu wstawki na przewodzie prowadzonym na poprzeczniku nie można przewodu opuścić na ziemię i wstawkę trzeba wykonać na słupach. Długość tej wstawki równa jest wówczas długości przęsła. Przy wszelkich robotach remontowych należy postępować ostrożnie i uważnie, aby uniknąć mimowolnych zakłóceń ruchu telekomunikacyjnego.
URL:
http://www.przekladnie.info
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

reduktor ślimakowy kątowy

Wyniki współzawodnictwa zależne są przede wszystkim od poziomu uświadomienia społeczno-politycznego pracowników, a poza tym od ujęcia współzawodnictwa w odpowiednie ramy organizacyjne. Organy kierujące współzawodnictwem powinny ze swej strony starać się o atrakcyjność rzucanych haseł i opłacalność wysiłku pracownika, jak również o jego bezpieczeństwo podczas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma za zadanie oprócz troski o zdrowie i życie pracownika również wzrost wydajności jego pracy i uniknięcie strat dla gospodarki ogólnej, jakie powstają w razie nieszczęśliwego wypadku. Przepisy bezpieczeństwa pracy są regulowane osobnymi ustawami. Dla pracowników służby teletechnicznej zostały one ujęte w zarządzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów z roku 1951 pod numerem Tn. B. 10 . Zawierają one poza przepisami ogólnymi, dotyczącymi zabezpieczenia ruchu ulicznego, transportu i ładowania materiałów, stosowania odpowiednich narzędzi i sprzętu, także przepisy bezpieczeństwa pracy przy robotach teletechnicznych na liniach napowietrznych. Omówione w nich zostały prace w warunkach specjalnych (w pobliżu linii wysokiego napięcia i szlaków komunikacyjnych), jak również zwykłe roboty liniowe, np. kopanie dołów, stawianie i usuwanie słupów, roboty na słupach, dachach i ścianach, usuwanie drzew itd.
URL:
http://www.napedy.info.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Sklep z motoreduktorami

Narzędzia, przybory, urządzenia zabezpieczające, sprzęt roboczy i ochronny należy przed użyciem zbadać, czy są w dobrym stanie i mają potrzebną wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Narzędzi uszkodzonych używać nie wolno. Narzędzia izolowane, jak śrubokręty, pilniki, noże, drążki izolacyjne itp. powinny być okresowo sprawdzane na wytrzymałość izolacji. Przy użyciu pasa bezpieczeństwa należy prawidłowo zapiąć klamrę, co uniemożliwi samoczynne otworzenie się pasa. Lampy nagłowne powinny być zasilane prądem o napięciu nie wyższym niż 24 wolty, to samo dotyczy lamp przenośnych stosowanych w pomieszczeniach wilgotnych i z wyziewami żrącymi. Do obniżenia napięcia sieciowego do 24 V należy stosować przepisowe transformatorki bezpieczeństwa. Wszelkie metalowe konstrukcje wsporcze w urządzeniach elektroenergetycznych oraz obudowa tych urządzeń powinny być przepisowo uziemione, przewody zaś odpowiednio izolowane zależnie od wysokości napięcia.
URL:
http://www.reduktory.com
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

reduktory

Syntetyczne materiały izolacyjne stosowane są coraz częściej do produkcji kabli ze względu na swoje bardzo dobre własności elektryczne. Należą do nich głównie polichlorek winylu, styrofleks, polistyrol i polietylen. Polichlorek winylu (igelit) cechuje duża elastyczność, odporność na wilgoć, zasady, kwasy i bakterie gnilne oraz duża wytrzymałość mechaniczna. Wadą tej masy plastycznej jest duża zależność powyższych własności od światła i temperatury: poniżej ?20 °C igelit staje się kruchy, przy wyższych zaś temperaturach pogarsza się jego wartość izolacyjna. Stosuje się go do izolacji żył oraz do wyrobu powłok kabli rozdzielczych, stacyjnych i instalacyjnych. Styrofleks wytwarza się w postaci nici i taśmy. Swoją elastyczność traci on w zwykłej temperaturze dość powoli, szybko zaś ? po podgrzaniu do 60 °C. Własności elektryczne styrofleksu są zbliżone do własności igelitu. Stosuje się go do izolacji żył w postaci taśmy i sznurka, podobnie jak papier. Uzyskuje się w ten sposób tzw. kable styrofleksowe. Polistyrol stosowany jest do produkcji kabli do telefonii nośnej oraz do kabli zasilających anteny. Ma on postać proszku, który przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze zamienia się na twardy, przezroczysty materiał. Polietylen używany jest do izolacji żył w kablach koncentrycznych. Przypomina on wyglądem gutaperkę, jest odporny na mróz i działanie chemiczne, cechują go również dobre własności elektryczne, jak duża odporność i wytrzymałość na przebicie.
URL:
http://www.reduktory.info
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Reduktor

Części składowe kabla. Żyła jest to przewód metalowy w kablu służący do przewodzenia prądu. Wiązką nazywamy zespół dwóch lub więcej izolowanych żył skręconych ze sobą. Parą nazywa się wiązkę złożoną z dwóch żył, przeznaczonych do pracy w jednym obwodzie, czyli torze. Trójka jest to wiązka złożona z trzech żył. Czwórka gwiaździsta jest to wiązka utworzona z czterech żył skręconych ze sobą równomiernie na całej długości wiązki . Czwórką Dieselhorsta i Martina, zwaną w skrócie czwórką DM, nazywamy wiązkę utworzoną z dwóch oddzielnych par skręconych ze sobą. Wiązką licznikową w warstwie nazywa się ta wiązka, od której zaczynamy liczenie wiązek w tej warstwie. Wiązka kierunkowa wskazuje kierunek liczenia wiązek. Obwój jest to owinięcie pewnego zespołu wiązek, przy czym oprzędem nazywa się obwój wykonany przędzą lub nitką. Ośrodkiem kabla nazywamy zespół wszystkich wiązek w kablu otoczony obwojem z taśmy. Rdzeń kabla stanowi środkową część jego ośrodka, utworzoną z jednej lub kilku wiązek ze sobą skręconych; pozostałe wiązki kabla tworzą warstwy współśrodkowe dokoła rdzenia. Powłoką kabla stanowi szczelna rura z ołowiu lub igelitu, naprasowana na środek w celu zabezpieczenia go od zawilgocenia i od wpływów chemicznych. Odzież kabla tworzą warstwy ochronne, nałożone na powłokę w celu ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływami chemicznymi. Pancerz kabla stanowi część odzieży kabla, utworzoną z taśmy lub drutów stalowych w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej kabla.
URL:
http://www.motoreduktory.com/
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Motovario NMRV

Produkcja kabli odbywa się w fabrykach zwanych kablownia-mi. Pierwszym zadaniem jest wytworzenie ośrodka kabla. Izolowanie żyły odbywa się w ten sposób, że goły drut miedziany odpowiedniej średnicy zostaje owinięty śrubowo najpierw sznurkiem papierowym (kordlem), a następnie taśmą papierową tak, aby następny zwój taśmy pokrywał część zwoju poprzedniego. Jeżeli maszyna izolująca żyłę, czyli tzw. izolarka, owija ją dwukrotnie taśmą papierową lub sznurkiem papierowym i taśmą, owinięcie odbywa się w innym kierunku. Izolowanie żył przędzą wykonują maszyny zwane oprzędzarkami. Zależnie od rodzaju kabla i od miejsca, jakie żyła ma w tym kablu zająć, stosuje się odpowiednie znakowanie żył. Na przykład, taśma papierowa używana do izolacji żył w kablach miejscowych nosi odpowiedni nadruk w postaci barwnych kresek ukośnych , a mianowicie: pierwsza para żył w każdej czwórce oznaczona jest kreskami o barwie niebieskiej, druga zaś para ? kreskami o barwie czerwonej. W każdej parze pierwsza żyła, zwana żyłą a, oznaczona jest gęstymi kreskami w równych odstępach, druga zaś żyła, zwana żyłą b, ma kreski zgrupowane po dwie. Przy izolacji jedwabnej lub bawełnianej do oznaczenia par i żył stosuje się przędzę o różnym zabarwieniu.
URL:
http://www.motoreduktory.info/
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Motoreduktor CHC

Na tym kończy się cykl produkcyjny kabla obołowionego. Kable przeznaczone do układania bezpośrednio w ziemi otrzymują jeszcze odpowiednią odzież. Składa się ona z warstwy impregnowanej juty nawiniętej na powłokę ołowianą, z pancerza wykonanego z taśmy lub z drutów stalowych oraz z zewnętrznej warstwy impregnowanej juty. Opancerzenie kabla polega na dwukrotnym owinięciu go taśmą lub drutami profilowymi, za każdym razem w innym kierunku w ten sposób, aby druga warstwa pokryła szczeliny w pierwszej. Zewnętrzną warstwę juty polewa się gorącym asfaltem, a następnie gęstym rozczynem kredy lub glinki kaolinowej, aby zapobiec sklejaniu się ze sobą poszczególnych zwojów kabla przy nawijaniu go na bęben. Maszyna, na której wykonuje się opancerzenie kabla, nosi nazwę zbrojarki.

Notice: Undefined index: site in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 132