Notice: Use of undefined constant lam - assumed 'lam' in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/config.php on line 9
 Lamiani
Stron w katalogu: 413 | Czeka na dodanie: 0
Backlinks: 4,297 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Procommunication | Amr-design | Candyman

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Jak dobrać falownik

Jeżeli przęsła linii mają jednakową długość, wystarczy wyregulować zwis w jednym tylko przęśle przy naciąganiu od razu całego odcinka o długości np. 500 m, ponieważ luźno zwisający drut wytworzy na wszystkich przęsłach jednakowy zwis. Po wyregulowaniu więc zwisu w jednym przęśle prowadzący budowę daje sygnał, na który robotnicy, znajdujący się na wszystkich słupach tego odcinka podczas naciągania przewodu, przystępują równocześnie do przywiązywania przewodu do izolatorów. Jeżeli przęsła są nierówne, należy w każdym zwis osobno wyregulować. Przewód przykłada się do izolatora od strony słupa, jeżeli kierunek naciągu nie wymaga przełożenia przewodu na drugą stronę izolatora. Przy wiązaniu przewodu na słupie narożnym robotnik powinien znajdować się po tej stronie słupa, po której nie będzie mu groziło niebezpieczeństwo ze strony przewodu w razie zsunięcia się przewodu z izolatora.
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Dobór falownika

Wiązanie końcowe wykonuje się na pierwszym i na ostatnim słupie linii. Robi się to bez użycia drutu wiązałkowego w ten sposób, że koniec przewodu owija się dwa razy dokoła szyjki izolatora, a następnie owija się go 6-7 razy (przy drucie 2 mm lub cieńszym wystarczy 4 razy) dokoła przewodu w kierunku do izolatora i z powrotem ? również linią śrubową o dużym skoku. Wiązanie na słupie badaniowym, który ma widlice zamiast trzonów, robi się tak, jak wiązanie końcowe z tą różnicą, że dłuższe tutaj końce obu przewodów po dwukrotnym owinięciu tychże przewodów wygina się ku górze i w bok, po czym łączy się je zaciskiem probierczym. Łączenie przewodów odbywa się różnymi sposobami, zależnie od materiału i od średnicy drutu. Przewody stalowe łączy się przez wykonanie złącza lutowanego. W tym celu należy obydwa końce łączonych przewodów oczyścić pilnikiem do połysku na długości około 15 cm, posmarować płynem lutowniczym i pobielić przez zanurzenie w roztopionym lutowiu o zawartości 33% cyny. Jako płyn lutowniczy przy drutach stalowych stosuje się roztwór wodny chlorku cynku ZnCl, otrzymywany przez tzw. zagotowanie kwasu solnego z kawałkami blachy cynkowej.
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Dobierz falownik

Przewody brązowe łączy się za pomocą złączek wykonując złącze lutowane lub złącze skręcane. Złączki są to spłaszczone rurki o średnicach i długościach dopasowanych do średnic łączonych przewodów . Złączki wyrabia się z miedzi lub z aluminium, zależnie od tego, do jakich przewodów (brązowych lub aluminiowych) mają one być stosowane. Złącze lutowane na przewodzie brązowym wykonuje się podobnie jak na przewodzie stalowym. Pamiętać jednak trzeba, że oczyszczanie końców przewodu należy wykonywać papierem ściernym zamiast pilnikiem, że jako płynu lutowniczego używa się roztworu kalafonii w denaturacie zamiast chlorku cynku, oraz że lutowie powinno zawierać 50% cyny. Przy robotach z drutem brązowym lub miedzianym należy używać imadełek i szczypiec z wkładkami miedzianymi, aby nie skaleczyć miękkiego stosunkowo drutu.
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Sklep i cennik falowników

Przewody aluminiowe łączy się za pomocą złączek, przez wykonanie złącza lutowanego lub przez spawanie. Łączenie złączkami nie różni się w zasadzie od sposobu opisanego przy przewodach brązowych. Przewody aluminiowe po przetarciu ściereczką zaleca się oczyszczać z nalotu tlenkowego za pomocą czystej szczotki drucianej, lekko nasmarowanej wazeliną. W ten sposób oczyszczona przez pocieranie szczotką powierzchnia aluminium zostaje natychmiast pokryta warstewką tłuszczu zapobiegającego powstaniu tam tlenku aluminium, który tworzy się na powietrzu bardzo szybko. Wnętrze złączki można podobnie oczyścić przez przeciąganie przez nią natłuszczonej linki stalowej (oczyszczonej powierzchni aluminium nie wolno dotykać ręką!). Po skręceniu złączki pokrywa się ją lakierem asfaltowym.
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

soft start silnika

Jak wynika z opisów, wykonanie złączy na przewodach aluminiowych jest uciążliwe i wymaga wyspecjalizowanych monterów. Za granicą coraz częściej stosuje się łączenie przewodów przez spawanie za pomocą spawarki elektrycznej i to nie tylko przewodów aluminiowych, lecz także stalowych. Wymaga to oczywiście wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Stosunkowo prosto przedstawia się łączenie termitowe przy użyciu specjalnych patronów z materiałów wydzielających wielkie ilości ciepła podczas spalania. Do otworów znajdujących się na obu końcach patronu wsuwa się końce drutów, które mają być ze sobą złączone, po czym patron się zapala. Po wypaleniu się patronu i usunięciu jego resztek otrzymuje się mocne połączenie obu końców drutu przez zespawanie. Wszelkie roboty z przewodami aluminiowymi, zarówno wyciąganie, jak podwieszanie, wiązanie i łączenie, wymagają dużej ostrożności, ponieważ przewody te łatwo ulegają skaleczeniom, które prowadzą do zerwania drutu. Wskazane jest ręczne naciąganie tych przewodów. Narzędzia używane do robót przy aluminium, jak szczypce, imadła, uchwyty itp., powinny mieć wkładki aluminiowe.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Przekształtniki częstotliwości

Napowietrzna linia międzymiastowa przy wejściu na obszar osiedla otrzymuje słup badaniowy. W mniejszych osiedlach linia biegnie dalej aż do budynku pocztowego bez zmian, jako linia napowietrzna. W miastach natomiast prowadzenie linii na słupach przez ulice jest utrudnione i często linia ze słupów drewnianych przechodzi na stojaki dachowe lub wsporniki ścienne. W dużych miastach linia międzymiastowa za słupem badaniowym z reguły ulega skablowaniu. W tym przypadku słup badaniowy jest zarazem słupem kablowym, od którego w stronę budynku pocztowego biegnie kabel ziemny, niekiedy zaś kabel napowietrzny. Stojak dachowy jest to konstrukcja z rur stalowych, umocowana do szkieletu drewnianego dachu i wzmocniona odciągami. Ponieważ długości przęseł między stojakami są zwykle duże (50-f-100 m), więc naciąg przewodów należy dawać tam mniejszy niż na zwykłych liniach słupowych, aby nie stwarzać zbyt dużego obciążenia dla konstrukcji dachowej. W takich przypadkach należy stosować stopień bezpieczeństwa 4 , a nawet 5.
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Dystrybucja falowników Omron

Inwentarzem linii nazywamy dokumentację stwierdzającą stan ilościowy i rodzaje materiałów użytych do budowy linii, profile wszystkich słupów, typy słupów, ich konstrukcje i wzmocnienia, numerację poszczególnych słupów, odgałęzienia od linii itd. Inwentarz umożliwia więc dokładne ustalenie wartości materialnej linii jako części majątku pocztowego. Na podstawie inwentarza można sprawdzić, czy ilości zużytych materiałów i wysokość wydatków pieniężnych są uzasadnione. Podczas objazdu linii sprawdza się prawidłowość wykonania budowy, tj. celowość wytyczenia przebiegu linii, prawidłowość skrzyżowań z innymi liniami, głębokość zakopania słupów, celowość zastosowania wzmocnień słupów, jak również to, czy poprzeczniki i izolatory zostały należycie umocowane, czy przewody mają właściwe naciągi, a złącza ich są odpowiednio wykonane, czy słupy zostały należycie ponumerowane, czy dobrze obrano położenie i odpowiednio wykonano słupy przepleceniowe, badaniowe, kablowe itd.
URL:
http://www.lenze.net.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Serwis falowników

Skracanie słupa w celu usunięcia zgniłego odziomka dopuszczalne jest tylko na liniach drugorzędnych i to przy długich słupach, gdyż inaczej przewody wypadną zbyt nisko nad ziemią. Słup należy odkopać, odciąć piłą zgniły odcinek na wysokości około 15 cm nad ziemią, podtrzymując słup bosakami, po czym postawić go na ziemi obok dołu. Po usunięciu odziomka należy dół starannie oczyścić z ziemi z resztkami drewna i opiłek, aby zapobiec dalszemu zakażeniu słupa grzybkami, po częściowym zaś zasypaniu dołu wstawia się do niego skrócony słup i zakopuje się go. Wzmocnienie przystawką słupa którego część podziemna jest nadgniła, odbywa się w następujący sposób. Ze zdjętego z linii zużytego słupa ucina się zdrowy odcinek długości ok. 2 m i grubości zbliżonej do słupa naprawianego. Po odkopaniu słupa na głębokość ok. 1 m oczyszcza się go ośnikiem z warstwy zniszczonej przez grzyby i dopasowuje przystawkę tak, aby dobrze do niego przylegała. Po obfitym posmarowaniu obu słupów środkiem antyseptycznym łączy się je ze sobą za pomocą dwóch chomąt z drutu stalowego 4 mm i zakopuje. Przystawkę umieszcza się od strony jezdni, ścinając jej wierzchołek pod kątem 45°.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Dystrybutor falowników

Odwiązywanie przewodów zaczyna się od dolnych. Jeżeli przewody są prowadzone na hakach, to po odwiązaniu ich od izolatorów opuszcza się je wzdłuż słupa, po czym odkopuje się słup podtrzymując go drągami lub widłami używanymi również przy ustawianiu słupów. Po odkopaniu przekręca się słup dokoła jego osi o 90° i ostrożnie kładzie się go na ziemi. Gdy przewody są mocowane na poprzecznikach, to po odwiązaniu ich od izolatorów zdejmuje się poprzeczniki ? poczynając również od dolnego ? i opuszcza się przewody wzdłuż słupa. Jeżeli przewody miały odpowiednio wyregulowane zwisy, to opuszczenie ich w ten sposób nie spowoduje zwarcia między nimi. Po usunięciu starego i ustawieniu na jego miejscu nowego słupa montuje się na nim poprzeczniki, zaczynając od górnego, i równocześnie umocowuje się przewody na swoich miejscach. Wymiana słupów narożnych jest bardziej skomplikowana, przy tym istnieje znaczne niebezpieczeństwo wypadku ze względu na duże siły naprężające słup narożny. Z tego powodu wymiana słupów narożnych powinna się odbywać pod kierownictwem technika.
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Sterowniki silników

Materiały przewodowe są to te materiały, z których wykonuje się żyły przewodzące prąd. Do wyrobu żył kablowych stosowana jest głównie miedź, a w niewielkim stopniu także aluminium. Miedź używana do wyrobu kabli jest prawie zupełnie czysta (domieszki wynoszą tylko 0,1%). Jest to tzw. miedź elektrolityczna miękka, o przewodności równej 58 m/Q mm2, jej ciężar właściwy wynosi 8,89 g/cm3. Miedź topi się w temperaturze 1083 °C. Na powietrzu miedź po pewnym czasie powleka się czarną warstwą siarczku miedzi CuS o złej przewodności elektrycznej. Miedź jest rozpuszczalna w kwasie siarkowym, rozcieńczonym kwasie solnym, kwasie octowym i w amoniaku. Obróbka mechaniczna miedzi przewodowej polega na walcowaniu grubych bloków w cienkie pręty, które następnie są przeciągane na przeciągarkach w celu uzyskania drutu. Miedź schodząca z walcarek i przeciągarek jest twarda i krucha. W celu zmiękczenia wyżarza się ją w odpowiednich piecach. Ta obróbka mechaniczna ma wpływ na przewodność miedzi. Miedź twarda ma najmniejszą przewodność, za to największą wytrzymałość mechaniczną, i dlatego używana jest do wyrobu przewodów napowietrznych, natomiast miedź miękka, wyżarzona, chociaż jej wytrzymałość mechaniczna jest niewielka, ma przewodność największą.
URL:
http://www.invertek.pl/
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

falowniki Optidrive

Rdzeń kabla stanowią trzy czwórki gwiaździste , razem ze sobą skręcone. Następnie czwórki układane są w warstwach współśrodkowych dokoła rdzenia, przy czym każda warstwa skręcana jest w innym kierunku. Długości skrętów przylegających do siebie czwórek muszą się różnić między sobą. Każda czwórka owinięta jest śrubowo pasemkiem kolorowej bawełny. W każdej warstwie dla poszczególnych czwórek ustalone są następujące barwy tego oprzędu: czwórka licznikowa ma oprzęd czerwony, czwórka kierunkowa ? biały i zielony, pozostałe czwórki parzyste mają oprzęd biały, a czwórki nieparzyste ? zielony. Ośrodek kabla po skręceniu owija się taśmą papierową i bandażem Tietkalowym. Gotowy ośrodek trzeba poddać suszeniu, aby usunąć wilgoć : izolacji papierowej i obwojów. Odbywa się to w próżni. W tym elu ośrodek kabla, który w miarę skręcania go na skrętarce awija się na odpowiedni bęben stalowy z licznymi otworami ys. 59), zostaje umieszczony wraz z bębnem w szczelnym kotle ogrzewanym do temperatury 120 °C. Gdy wilgoć zawarta w kablu zamieni się w parę wodną, wypompowuje się z kotła powietrze, a wraz z nim i tę parę wodną. W celu przyśpieszenia schnięcia kabla stosuje się niekiedy dodatkowe podgrzewanie jego żył prądem elektrycznym w czasie przebywania kabla w kotle.

Notice: Undefined index: site in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 132